Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 16. maijs - Strasbūra

3. Sekmīga pārcelšanas īstenošana (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Sekmīga pārcelšanas īstenošana (2017/2685(RSP)).

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese un Bernd Kölmel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová un Nikos Androulakis.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.14. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika