Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk

4. Zvládnutí globalizace do roku 2025 (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Zvládnutí globalizace do roku 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Jeppe Kofod za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller a Ska Keller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias a Maria Grapini.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí