Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. maj 2017 - Strasbourg

4. Udnyttelse af globaliseringen inden 2025 (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Udnyttelse af globaliseringen inden 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller og Ska Keller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias og Maria Grapini.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik