Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 16. maijs - Strasbūra

4. Globalizācijas kontrole un izmantošana līdz 2025. gadam (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Globalizācijas kontrole un izmantošana līdz 2025. gadam (2017/2655(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Jeppe Kofod S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller un Ska Keller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias un Maria Grapini.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika