Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg

4. Beheersing van de globalisering tegen 2025 (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Beheersing van de globalisering tegen 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller en Ska Keller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid