Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 maja 2017 r. - Strasburg

4. Opanowanie globalizacji do 2025 r. (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Opanowanie globalizacji do 2025 r. (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bruna Gollnischa, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller i Ska Keller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias i Maria Grapini.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności