Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 mai 2017 - Strasbourg

4. Valorificarea procesului de globalizare până în 2025 (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Valorificarea procesului de globalizare până în 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller și Ska Keller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias și Maria Grapini.

A intervenit Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate