Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. mája 2017 - Štrasburg

4. Využívanie globalizácie do roku 2015 (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Využívanie globalizácie do roku 2015 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller a Ska Keller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia