Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 16. maj 2017 - Strasbourg

4. Obvladovanje globalizacije do leta 2025 (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Obvladovanje globalizacije do leta 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller in Ska Keller.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias in Maria Grapini.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov