Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0113(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0074/2017

Ingivna texter :

A8-0074/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/05/2017 - 6.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0201

Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg

6.1. Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0201)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy