Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0349(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0187/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0187/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2017 - 6.4
CRE 16/05/2017 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0204

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

6.4. Προσχώρηση της ΕΕ στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) (άρθρο 150 του Κανονισμού) *** (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0204)

Παρεμβάσεις

Fernando Ruas (εισηγητής), avant le vote.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου