Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

6. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се::

- Sophia in 't Veld, която поиска Парламентът и Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) да се застъпят пред Организацията на обединените нации, за да продължи ООН да гарантира защитата на д-р Денис Муквеге, носител на наградата „Сахаров“ за 2014 г. (председателят отбеляза искнето), и

- Ana Gomes, която поиска Парламентът да се застъпи пред мексиканските органи за това убийците на журналиста Javier Valdez Cardenas, който беше убит вчера, да бъдат изправени пред съда (председателят отбеляза искането).

°
° ° °


6.1. Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС – Монголия (с оглед присъединяването на Република Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

6.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

6.3. Споразумение ЕС – Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

6.4. Присъединяване на ЕС към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

6.5. План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (гласуване)

6.6. Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (гласуване)

6.7. Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (гласуване)

6.8. Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност