Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili:

- Sophia in 't Veld s žádostí, aby Parlament a Federica Mogheriniová (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) vyzvaly Organizaci spojených národů, aby i nadále plně zajišťovala ochranu nositele Sacharovovy ceny za rok 2014, lékaře Denise Mukwegeho (předsedající vzal vystoupení na vědomí), a

- Ana Gomes s žádostí, aby Parlament zasáhl u mexických orgánů a vyzval je k tomu, aby potrestaly zločince, kteří včera zavraždili novináře Javiera Valdeze Cardenase (předsedající vzal vystoupení na vědomí).

°
° ° °


6.1. Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0201)

Parlament schválil uzavření protokolu.


6.2. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0202)

Parlament schválil uzavření protokolu.


6.3. Dohoda mezi EU a Norskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Unie [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0203)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.4. Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0204)

Vystoupení

Fernando Ruas (zpravodaj) před hlasováním.


6.5. Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 (hlasování)

Zpráva o akčním plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0205)


6.6. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům [2016/2097(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0206)


6.7. Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti (hlasování)

Zpráva o iniciativě na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti [2016/2223(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0207)


6.8. Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním (hlasování)

Zpráva o hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním [2016/2075(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0208)

Právní upozornění - Ochrana soukromí