Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili:

- Sophia in 't Veld s žádostí, aby Parlament a Federica Mogheriniová (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) vyzvaly Organizaci spojených národů, aby i nadále plně zajišťovala ochranu nositele Sacharovovy ceny za rok 2014, lékaře Denise Mukwegeho (předsedající vzal vystoupení na vědomí), a

- Ana Gomes s žádostí, aby Parlament zasáhl u mexických orgánů a vyzval je k tomu, aby potrestaly zločince, kteří včera zavraždili novináře Javiera Valdeze Cardenase (předsedající vzal vystoupení na vědomí).

°
° ° °


6.1. Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

6.2. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

6.3. Dohoda mezi EU a Norskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

6.4. Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

6.5. Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 (hlasování)

6.6. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům (hlasování)

6.7. Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti (hlasování)

6.8. Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí