Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. maj 2017 - Strasbourg

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere::

- Sophia in 't Veld, der opfordrede Europa-Parlamentet og Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) til at anmode FN om fortsat at sikre Dr Denis Mukwege, modtager af Sakharovprisen 2014, fuld beskyttelse (formanden noterede sig dette), og

- Ana Gomes, der anmodede Europa-Parlamentet om at rette henvendelse til de mexikanske myndigheder og opfordre dem til, at gerningsmændene bag mordet på journalisten Javier Valdez Cardenas, der havde fundet sted dagen forinden, blev retsforfulgt (formanden noterede sig dette).

°
° ° °


6.1. Protokollen til rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (Kroatiens tiltrædelse) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

6.2. Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Bosnien-Hercegovina (Kroatiens tiltrædelse) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

6.3. Aftale mellem EU og Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til ydre grænser og visa (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

6.4. EU's tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

6.5. EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 (afstemning)

6.6. Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig (afstemning)

6.7. Ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed (afstemning)

6.8. Evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik