Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. maj 2017 - Strasbourg

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere::

- Sophia in 't Veld, der opfordrede Europa-Parlamentet og Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) til at anmode FN om fortsat at sikre Dr Denis Mukwege, modtager af Sakharovprisen 2014, fuld beskyttelse (formanden noterede sig dette), og

- Ana Gomes, der anmodede Europa-Parlamentet om at rette henvendelse til de mexikanske myndigheder og opfordre dem til, at gerningsmændene bag mordet på journalisten Javier Valdez Cardenas, der havde fundet sted dagen forinden, blev retsforfulgt (formanden noterede sig dette).

°
° ° °


6.1. Protokollen til rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (Kroatiens tiltrædelse) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0201)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.2. Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Bosnien-Hercegovina (Kroatiens tiltrædelse) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0202)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.3. Aftale mellem EU og Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til ydre grænser og visa (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0203)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.4. EU's tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC) (forretningsordenens artikel 150) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0204)

Indlæg

Fernando Ruas (ordfører), før afstemningen.


6.5. EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 (afstemning)

Betænkning om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 [2016/2273(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0205)


6.6. Årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig (afstemning)

Betænkning om årsrapport 2015 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – bekæmpelse af svig [2016/2097(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0206)


6.7. Ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed (afstemning)

Betænkning om initiativ vedrørende ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed [2016/2223(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0207)


6.8. Evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel (afstemning)

Betænkning om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab til at forenkle handel og bekæmpe ulovlig handel [2016/2075(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0208)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik