Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 16. toukokuuta 2017 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot:

- Sophia in 't Veld pyysi parlamenttia ja Federica Mogherinia (komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa) edistämään Yhdistyneissä kansakunnissa sitä, että YK varmistaisi jatkossakin täyden suojelun vuoden 2014 Saharov-palkinnon saajalle Denis Mukwegelle (puhemies pani huomautuksen merkille), ja

- Ana Gomes pyysi parlamenttia kehottamaan Meksikon viranomaisia saattamaan toimittaja Javier Valdez Cardenasin eilisestä murhasta vastuulliset oikeuden eteen (puhemies pani huomautuksen merkille).

°
° ° °


6.1. EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0201)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


6.2. EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaatiosopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0202)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


6.3. EU:n ja Norjan sopimus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyvistä täydentävistä säännöistä (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0203)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.4. EU:n liittyminen puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0204)

Puheenvuorot:

Fernando Ruas (esittelijä) ennen äänestystä.


6.5. EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020 (äänestys)

Mietintö EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelmasta 2016–2020 [2016/2273(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0205)


6.6. Vuosikertomus 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta [2016/2097(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0206)


6.7. Resurssitehokkuutta koskeva aloite: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden parantaminen (äänestys)

Mietintö resurssitehokkuutta koskevasta aloitteesta: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden parantaminen [2016/2223(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0207)


6.8. Tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä (äänestys)

Mietintö tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arvioinnista kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä [2016/2075(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0208)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö