Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door:

- Sophia in 't Veld, die het Parlement en Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) verzoekt ervoor te zorgen dat de Verenigde Naties dokter Denis Mukwege, de winnaar van de Sacharovprijs 2014, volledig blijven beschermen (de Voorzitter neemt hier kennis van), en

- Ana Gomes, die het Parlement verzoekt er bij de Mexicaanse autoriteiten op aan te dringen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de gisteren gepleegde moord op journalist Javier Valdez Cardenas, voor de rechter worden gebracht (de Voorzitter neemt hier kennis van).

°
° ° °


6.1. Protocol bij de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [09264/2016 - C8-0455/2016- 2015/0113(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0201)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


6.2. Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Bosnië en Herzegovina (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [13824/2016 - C8-0527/2016- 2016/0311(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0202)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


6.3. Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 [13710/2016 - C8-0005/2017- 2016/0322(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0203)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.4. Toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC) [15540/2016 - C8-0024/2017- 2016/0349(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0204)

Het woord werd gevoerd door:

Fernando Ruas (rapporteur), vóór de stemming.


6.5. Het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 (stemming)

Verslag over het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 [2016/2273(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0205)


6.6. Jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding [2016/2097(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0206)


6.7. Hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid (stemming)

Verslag over initiatief met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid [2016/2223(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0207)


6.8. Evaluatie van de externe aspecten van de werking en het beheer van de douane als instrument om de handel te bevorderen en de illegale handel te bestrijden (stemming)

Verslag over de evaluatie van de externe aspecten van de werking en het beheer van de douane als instrument om de handel te bevorderen en de illegale handel te bestrijden [2016/2075(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0208)

Juridische mededeling - Privacybeleid