Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 mai 2017 - Strasbourg

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit::

- Sophia in 't Veld, care a solicitat ca Parlamentul și Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) să intervină pe lângă Organizația Națiunilor Unite pentru ca aceasta să continue să asigure protecția deplină a Dr. Denis Mukwege, laureat al Premiului Saharov 2014 (Președintele a luat act), și

- Ana Gomes, care a solicitat ca Parlamentul să intervină pe lângă autoritățile mexicane pentru ca cei care l-au ucis pe ziaristul Javier Valdez Cardenas, asasinat ieri, să fie aduși în fața justiției (Președintele a luat act).

°
° ° °


6.1. Protocolul la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (aderarea Croației) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

6.2. Acordul de stabilizare și de asociere UE-Bosnia și Herțegovina (aderarea Croației) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

6.3. Acordul UE-Norvegia privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

6.4. Aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

6.5. Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (vot)

6.6. Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei (vot)

6.7. Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (vot)

6.8. Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate