Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. mája 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

6. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci::

- Sophia in 't Veld so žiadosťou, aby sa Parlament a Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) prihovorili na pôde Organizácie Spojených národov za to, aby táto naďalej v plnom rozsahu zaručovala ochranu Dr. Denisa Mukwegeho, držiteľa Sacharovovej ceny za rok 2014 (predsedajúci to vzal na vedomie), a

- Ana Gomes so žiadosťou, aby Parlament intervenoval u mexických orgánov, aby osoby zodpovedné za včerajšiu vraždu novinára Javiera Valdeza Cardenasa boli postavené pred súd (predsedajúci to vzal na vedomie).

°
° ° °


6.1. Protokol k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (pristúpenie Chorvátska) (článok 150 rokovacieho poriadku) *** (hlasovanie)

6.2. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou (pristúpenie Chorvátska) (článok 150 rokovacieho poriadku) *** (hlasovanie)

6.3. Dohoda medzi EÚ a Nórskom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (článok 150 rokovacieho poriadku) *** (hlasovanie)

6.4. Pristúpenie EÚ k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC) (článok 150 rokovacieho poriadku) *** (hlasovanie)

6.5. Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 (hlasovanie)

6.6. Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ za rok 2015 – boj proti podvodom (hlasovanie)

6.7. Efektívne využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zlepšenie potravinovej bezpečnosti (hlasovanie)

6.8. Hodnotenie vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia