Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare::

- Sophia in 't Veld, som begärde att parlamentet och Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) skulle uppmana FN att fortsätta att grantera ett fullständigt skydd för dr Denis Mukwege, Sacharovpristagare 2014 (talmannen noterade detta), och

- Ana Gomes, som begärde att parlamentet skulle uppmana de mexikanska myndigheterna att överlämna förövarna av mordet på journalisten Javier Valdez Cardenas, som mördades i går, till rättvisan (talmannen noterade detta).

°
° ° °


6.1. Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

6.2. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

6.3. Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

6.4. EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)

6.5. EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (omröstning)

6.6. Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)

6.7. Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (omröstning)

6.8. Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy