Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk

10. Strategie EU pro Sýrii (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Strategie EU pro Sýrii (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Arnaud Danjean za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Udo Voigt, Marietje Schaake za skupinu ALDE k průběhu debaty a aby rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Eleftherios Synadinos, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok a Francisco Assis.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Costas Mavrides.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.11 zápisu ze dne 18.5.2017.

(Denní zasedání bylo na několik minut přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí