Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. gegužės 16 d. - Strasbūras

11. Krikščionių padėtis Artimuosiuose Rytuose (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Krikščionių padėtis Artimuosiuose Rytuose (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Arne Lietz S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, ir Franz Obermayr ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou ir Marisa Matias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias ir Anna Záborská.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika