Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 mai 2017 - Strasbourg

11. Situația creștinilor din Orientul Mijlociu (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația creștinilor din Orientul Mijlociu (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Arne Lietz, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, și Franz Obermayr, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Bruno Gollnisch, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou și Marisa Matias.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias și Anna Záborská.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate