Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 16. maj 2017 - Strasbourg

11. Položaj kristjanov na Bližnjem vzhodu (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Položaj kristjanov na Bližnjem vzhodu (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Arne Lietz v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, in Franz Obermayr v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Bruno Gollnisch samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou in Marisa Matias.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias in Anna Záborská.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov