Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk

12. Uprchlický tábor v Dadaabu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Uprchlický tábor v Dadaabu (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 18.5.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí