Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. mai 2017 - Strasbourg

12. Dadaabi pagulaslaager (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Dadaabi pagulaslaager (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika