Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 16., Kedd - Strasbourg

12. A Dadaab menekülttábor (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Dadaab menekülttábor (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.13. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat