Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg

12. Het vluchtelingenkamp van Dadaab (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Het vluchtelingenkamp van Dadaab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 18.5.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid