Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 mai 2017 - Strasbourg

12. Tabăra de refugiați de la Dadaab (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl și Julie Ward.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.13 al PV din 18.5.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate