Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2688(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000039/2017

Předložené texty :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Rozpravy :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk

13. Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000039/2017), kterou pokládají Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Ian Duncan za skupinu ECR Komisi (místopředsedkyni Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku): Provádění pokynů Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius a Mark Demesmaeker rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku odpověděl na otázku.

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.15 zápisu ze dne 18.5.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí