Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2688(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000039/2017

Esitatud tekstid :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Arutelud :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 16. mai 2017 - Strasbourg

13. LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000039/2017), mille esitas(id) Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel komisjonile (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja): lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius ja Mark Demesmaeker esitasid küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel vastas küsimusele.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2017 protokollipunkt 11.15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika