Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2688(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000039/2017

Ingediende teksten :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Debatten :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg

13. Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000039/2017) van Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie aan de Commissie (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid): Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name in verband met de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius en Mark Demesmaeker lichten de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.15 van de notulen van 18.5.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid