Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2688(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000039/2017

Teksty złożone :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Debaty :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 16 maja 2017 r. - Strasburg

13. Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000039/2017), które skierowali Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán i Gabriele Zimmer, w imieniu grupy GUE/NGL, Marietje Schaake, w imieniu grupy ALDE, Ian Duncan, w imieniu grupy ECR, do Komisji (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn (uważanych za) gejów w Czeczenii (Rosja) (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius i Mark Demesmaeker rozwinęli pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.15 protokołu z dnia 18.5.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności