Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2688(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000039/2017

Texte depuse :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Dezbateri :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 16 mai 2017 - Strasbourg

13. Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000039/2017) adresată de Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ian Duncan, în numele Grupului ECR Comisiei (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate): Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius și Mark Demesmaeker au dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.15 al PV din 18.5.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate