Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000039/2017

Predkladané texty :

O-000039/2017 (B8-0219/2017)

Rozpravy :

PV 16/05/2017 - 13
CRE 16/05/2017 - 13

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 16. mája 2017 - Štrasburg

13. Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000039/2017), ktorú položili Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE, Ian Duncan v mene skupiny ECR pre Komisiu (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku): Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius a Mark Demesmaeker rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.15 zápisnice zo dňa 18.5.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia