Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk

14. Situace v Moldavsku (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Situace v Moldavsku (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Andi Cristea za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Marian-Jean Marinescu a Francisco Assis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev a Siegfried Mureşan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jiří Pospíšil.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí