Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. maj 2017 - Strasbourg

14. Situationen i Moldova (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Moldova (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Andi Cristea for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Marian-Jean Marinescu og Francisco Assis.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev og Siegfried Mureşan.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik