Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. mai 2017 - Strasbourg

14. Olukord Moldovas (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Olukord Moldovas (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marian-Jean Marinescu ja Francisco Assis.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev ja Siegfried Mureşan.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jiří Pospíšil.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika