Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 16. toukokuuta 2017 - Strasbourg

14. Moldovan tilanne (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Moldovan tilanne (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Marian-Jean Marinescu ja Francisco Assis.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev ja Siegfried Mureşan.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö