Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 16., Kedd - Strasbourg

14. A moldovai helyzet (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: A moldovai helyzet (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Marian-Jean Marinescu és Francisco Assis.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev és Siegfried Mureşan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat