Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 16. maijs - Strasbūra

14. Stāvoklis Moldovā (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Moldovā (2017/2689(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Andi Cristea S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Marian-Jean Marinescu un Francisco Assis.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev un Siegfried Mureşan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika