Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg

14. De situatie in Moldavië (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: De situatie in Moldavië (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Marian-Jean Marinescu en Francisco Assis.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev en Siegfried Mureşan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid