Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. mája 2017 - Štrasburg

14. Situácia v Moldavsku (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Moldavsku (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Andi Cristea v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Marian-Jean Marinescu a Francisco Assis.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev a Siegfried Mureşan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia