Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2283(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0114/2017

Внесени текстове :

A8-0114/2017

Разисквания :

PV 16/05/2017 - 15
CRE 16/05/2017 - 15

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0210

Протокол
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург

15. Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)
CRE

Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността [2015/2283(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Kazimierz Michał Ujazdowski (докладчик по становището на комисията AFCO), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Mady Delvaux, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Емил Радев и Jiří Pospíšil.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Brian Hayes.

Изказа се Notis Marias относно прилагането на процедурата "catch the eye" (председателят направи уточнения).

Изказаха се: Christos Stylianides и Sajjad Karim.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 17.5.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност