Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2283(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0114/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0114/2017

Συζήτηση :

PV 16/05/2017 - 15
CRE 16/05/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0210

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

15. Ετήσια έκθεση του 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα [2015/2283(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Ο Sajjad Karim παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kazimierz Michał Ujazdowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mady Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Brian Hayes.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "catch the eye" (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Sajjad Karim.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου