Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2283(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0114/2017

Ingivna texter :

A8-0114/2017

Debatter :

PV 16/05/2017 - 15
CRE 16/05/2017 - 15

Omröstningar :

PV 17/05/2017 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0210

Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg

15. Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet [2015/2283(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Kazimierz Michał Ujazdowski (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Brian Hayes.

Talare: Notis Marias om hur ögonkontaktsförfarandet tillämpades (talmannen gav förklarande information).

Talare: Christos Stylianides och Sajjad Karim.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 17.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy