Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2243(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0176/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0176/2017

Συζήτηση :

PV 16/05/2017 - 16
CRE 16/05/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0211

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

16. FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση με θέμα: Οικονομική τεχνολογία (FinTech): η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα [2016/2243(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Η Cora van Nieuwenhuizen παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dita Charanzová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cătălin Sorin Ivan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Cora van Nieuwenhuizen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου