Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 3.Задействане на преместването (разискване)
 4.Овладяване на глобализацията до 2025 г. (разискване)
 5.Реч на Moussa Faki Mahamat, председател на Комисията на Африканския съюз
 6.Време за гласуване
  
6.1.Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС – Монголия (с оглед присъединяването на Република Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)
  
6.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)
  
6.3.Споразумение ЕС – Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)
  
6.4.Присъединяване на ЕС към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)
  
6.5.План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (гласуване)
  
6.6.Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (гласуване)
  
6.7.Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (гласуване)
  
6.8.Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Стратегия на ЕС относно Сирия (разискване)
 11.Положението на християните в Близкия изток (разискване)
 12.Бежанският лагер в Дадааб (разискване)
 13.Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (разискване)
 14.Положението в Молдова (разискване)
 15.Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)
 16.Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (163 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (38 kb) Резултати от поименно гласуване (426 kb) 
 
Протокол (78 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (24 kb) Резултати от поименно гласуване (42 kb) 
 
Протокол (264 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (393 kb) Резултати от поименно гласуване (530 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност