Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 16. května 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 3.Zajistit funkčnost postupu přerozdělování (rozprava)
 4.Zvládnutí globalizace do roku 2025 (rozprava)
 5.Projev předsedy Komise Africké unie Moussy Fakiho Mahamata
 6.Hlasování
  
6.1.Protokol k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)
  
6.2.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Bosnou a Hercegovinou (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)
  
6.3.Dohoda mezi EU a Norskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)
  
6.4.Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)
  
6.5.Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 (hlasování)
  
6.6.Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům (hlasování)
  
6.7.Účinné využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti (hlasování)
  
6.8.Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Strategie EU pro Sýrii (rozprava)
 11.Situace křesťanů na Blízkém východě (rozprava)
 12.Uprchlický tábor v Dadaabu (rozprava)
 13.Provádění pokynů Rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (rozprava)
 14.Situace v Moldavsku (rozprava)
 15.Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (rozprava)
 16.FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (147 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (35 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (426 kb) 
 
Zápis (75 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (23 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (38 kb) 
 
Zápis (240 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (392 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (665 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí