Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 16. mai 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)
 3.Ümberpaigutamise elluviimine (arutelu)
 4.Üleilmastumise pakutavate võimaluste ärakasutamine 2025. aastaks (arutelu)
 5.Aafrika Liidu komisjoni esimehe Moussa Faki Mahamati kõne
 6.Hääletused
  6.1.ELi ja Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)
  6.2.ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)
  6.3.ELi ja Norra vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)
  6.4.ELi ühinemine puuvillasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega (ICAC) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)
  6.5.ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (hääletus)
  6.6.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne (hääletus)
  6.7.Ressursitõhusus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine (hääletus)
  6.8.Tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamine kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahend (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.ELi Süüriat käsitlev strateegia (arutelu)
 11.Kristlaste olukord Lähis-Idas (arutelu)
 12.Dadaabi pagulaslaager (arutelu)
 13.LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (arutelu)
 14.Olukord Moldovas (arutelu)
 15.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
 16.Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (144 kb)  Kohalolijate nimekiri (63 kb)
 
Protokoll (74 kb)  Kohalolijate nimekiri (11 kb)  Hääletustulemused (22 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (42 kb)
 
Protokoll (233 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)  Hääletustulemused (368 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (597 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika