Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 3.Herplaatsing doen slagen (debat)
 4.Beheersing van de globalisering tegen 2025 (debat)
 5.Toespraak door Moussa Faki Mahamat, voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie
 6.Stemmingen
  6.1.Protocol bij de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)
  6.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Bosnië en Herzegovina (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)
  6.3.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)
  6.4.Toetreding van de EU tot het Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen (ICAC) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)
  6.5.Het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 (stemming)
  6.6.Jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (stemming)
  6.7.Hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid (stemming)
  6.8.Evaluatie van de externe aspecten van de werking en het beheer van de douane als instrument om de handel te bevorderen en de illegale handel te bestrijden (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.EU-strategie inzake Syrië (debat)
 11.De situatie van christenen in het Midden-Oosten (debat)
 12.Het vluchtelingenkamp van Dadaab (debat)
 13.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (debat)
 14.De situatie in Moldavië (debat)
 15.Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)
 16.Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (146 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (35 kb) Hoofdelijke stemming (426 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (24 kb) Hoofdelijke stemming (42 kb) 
 
Notulen (241 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (379 kb) Hoofdelijke stemming (594 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid